Firma

amalek.png

 

 

Zakład "Usługi Zduńskie Adam Małek"
istnieje od 1995 roku kontynuując najlepsze tradycje
rzemiosła zdułskiego na terenie Warmii i Mazur.
Zakład należy do Cechu Rzemieślników
i Przedsiębiorców w Ostródzie.

Posiada tytuł mistrza w rzemiośle zduństwo
(uprawienia wydane przez izbę Rzemieślniczą
w Gdańsku) oraz uprawienia do praktycznej
nauki zawodu.

 

 

 

 

Firma posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
na sumę 100.000 pln

Fun Supersized